Most Valued Players

# Character Name Rank
1OrcagadaMaster
2AfroditaMaster
3KrzyczecMaster
447Diamond
5MerlinDiamond
6peteraPlatinum
7Cumbia420Platinum
8MeganGold
9CreatineGold
10KrzyczecSpsGold
11JanzSilver
12FaFaFaSilver
13dlBronze
14KrzyczecMBronze
15PolluxBronze
1655Bronze
17TheTraxisBronze
18LaFafafaRicaBronze
19PedasoBronze
205GramosDeMercaIron
21AggressiveIron
22LaSnowIron
23[ADM]SyxAsusIron
24LaBabyIron
25GowtherIron
26test1Iron
27TroyIron
28[Gm]NasheiIron
29NightcoreIron
30PittIron
31Gowther1Iron
32AnetaIron
33PutitaIron
3496Iron
35ttIron
36CuekIron
3725Iron
38Assasin1Iron
39AteneaIron

Are you ready to join?

Register account

Vote for our server